Helpdesk

Alles wat je nodig hebt om je uit de nood te helpen.

Support nodig?

HSTS aanzetten op uw domein

Het is mogelijk om dit in te schakelen, door de volgende code in de .htaccess van jouw website te plaatsen:

Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000" env=HTTPS